Ekspiriens Sp. z o. o. 

Telefon: 880 290 098 

 E-mail: mazurekdamian@poczta.fm

P. poż.

Wiele wątpliwości przysparza zabezpieczenie konstrukcji do R30, R60 lub wyżej

Cynkowanie ogniowe

Coraz częściej w projektach pojawia się zapis o zwiększonej nominalnej grubości ocynku

płyty warstwowe

Zestawienie właściwości płyt wybranych producentów

Oznaczenia stali

Kilka słów o oznaczeniach stali czarnej

transtal logoweldonlogo arkan2Caveriongrejspol logoGomarstalkonstruktor tarnowlogo omegamizopolmkokno logoocynkownia slaskpaneltechsigma K S Devpolalumet krakow

 

#konstrukcje, #stalowe, #Tarnów, #Małopolska, #Małopolskie, #cięcie, #spawanie, #malowanie, #montaż, #podesty, #pomosty #technologiczne, #wiaty, #podpory, #hale, #halki, #konstrukcje wsporcze, #kontenery biurowe, #kontenery techniczne, #kontenery specjalne, #obudowy kontenerowe

              Badania dowiodły, że najbardziej trwałe efekty antykorozyjne daje aplikacja stopów metali: mosiądzu, miedzy, cyny, ołowiu, cynku i aluminium. Warto odnotować, że dwa ostatnie prezentują się najkorzystniej ,jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. .W czasach współczesnych cynk aplikuje się na stal także w inny sposób, przez: galwanizację, termodyfuzję i metalizację. Stosunkowo niedawno, bo w 1980 r., powstała metoda nakładania tego metalu na zimno, która znacznie poszerzyła pole działania tego pierwiastka w działalności antykorozyjnej. Efekt ten osiągnięto dzięki technologii zgazowania cynku z którego  przy sprowadzeniu do stanu strukturalnego powstaje pył cynkowy. Mikroskopijne elementy cynku, który ma czystość 99,99%, łączy  się z różnymi substancjami chemicznymi  tworząc płynną zawiesinę  .Po połączeniu go z opisanymi roztworami  powstaje  zimny cynk który  przerasta właściwościami  zwykłe  cynki . Substancje chemiczne  otaczające Nano cząsteczki cynkowego pyłu  powstałe  ze zgazowanego cynku ,chronią  cząstki cynku  swoimi właściwościami chemicznymi .Inne cynki pozostają  bez ochrony przed czynnikami korodującymi i jeżeli chcemy je chronić stosujemy DUPLEX który generuje dodatkowe koszty .Należy tu zaznaczyć że zimny cynk po zgazowaniu ma właściwości anodowe a metal katodowe .W kontakcie z sobą  tworzą specyficzną energię wiążące je swoimi przeciwnościami a nie żywicami i wypełniaczami chemicznymi .Zarówno w roztworze jak i po nałożeniu na metal  każda cząsteczka  pomimo związania się z metalem i stworzenia z milionów cząstek powłokę pozostaje nadal  samodzielna niezależna. Tkwiąc w mikro porze metalu lub na jego  powierzchni  , ma podobną  temperaturę do metalu , współpracuje w  skurczu   lub rozkurczu z metalem .Stanowiąc  samodzielną cząstkę  ma możliwość poddawania  się cyklom  skurczu i rozkurczu  metali  powstających  przy zmianach temperatur dlatego jej  powierzchnia nigdy nie spęka. W tej formie  można nakładać zimny cynk  natryskiem pędzlem lub wałkiem, bez konieczności rozgrzewania pierwiastka. Tak aplikowany cynk biernie chroni metal przed korozją izolując go od wpływów otoczenia.  Nakładanie  jest możliwe wewnątrz i zewnątrz obiektu  w temp. – 15° +40°  i przy  90% wilgotności tworząc    antykorozyjną   ochronę  stalowych konstrukcji i budowli, eksploatowanych w warunkach atmosferycznych wszystkich makro-klimatycznych rejonów, typów atmosfery , kategorii i lokalizacji . a także przy odnawianiu  cynkowych metalicznych powłok , wykonanych przeróżnymi sposobami: cynkowanie na gorąco, metalizacja, pokrywanie powłoką metalową, nanoszenie galwaniczne.

 

przed remontem wyglad po remoncie

 Powłoka jest odporna na wodę słodką i morską , wodne roztwory soli (pH = 6,0-9,0), alkohol etylowy i jego wodne roztwory. Tak aplikowany cynk biernie chroni metal przed korozją izolując go od wpływów otoczenia.

 Kompozycja ZINOL stosuje się  jako:

grunty pod materiały powłokowe w kompleksowych systemach ochrony

samodzielna powłoka

renowacyjny zestaw metalowych powłok cynkowych

 

Most Pawlowicki po malowaniu

Most Pawlowicki przed malowaniem

 W trudnych warunkach środowiskowych zaleca się  stosowanie w systemu cynku z  powłokom   wypełnioną aluminium o nazwie Alpol  Skład  aluminium stanowi  zawiesinę  proszku aluminiowego w roztworze wysoko molekularnego syntetycznego polimeru w rozpuszczalniku organicznym. Z połączenia   cynku z aluminium  powstają bardziej odporne  chemicznie i  trwałe  powłoki  mocniejsze od samego cynku.  Taki system stosuje się do  ochrony przed korozją  ®  zbiorników oraz innych urządzeń w scentralizowanym systemie (na zimno) zaopatrywanych  w wodę pitną wewnątrz.

 

1.Zarówno systemy Poliuretanowe jak i Epoksydowe mają bardzo dobrą przyczepność  do powierzchni metalowych , charakteryzujących się wysoką odpornością na ścieranie i twardości , ale systemy  poliuretanowe mają znacznie wyższy poziom elastyczności powłoki , co jest  bardzo  ważne przy dużym  natężeniu ruchu  i ma  wpływ  na stałe zwłaszcza  ciągłe  przemiany  obciążeń  dynamicznych. Ze względu na niskie wskaźniki  sprężystości epoksydy  stają się  podatne na samoistne pękanie, przy  nadmiernej grubości warstwy i różnych obciążeniach,  co nie jest typowe  dla poliuretanów.
2 . Materiały poliuretanowe mogą być stosowane " uniwersalnie  " (przy temperaturze do -15°C i wysokiej wilgotności powietrza do 98 %) nie przeszkadza to w żaden sposób aplikacji , podczas gdy epoksydowe można aplikować tylko  w temperaturze dodatniej (+5, a najlepiej +10°
C i wilgotności względnej powietrza 85 % ).
3 . Poliuretanowe materiały  są jednoskładnikowe ,  eliminuje się więc  ewentualne błędy mieszania składników farb epoksydowych . Dwuskładnikowy epoksyd ( złożony z bazy  i utwardzacza ), ma ograniczenia  stosowania  po wymieszaniu .  HEMPADUR ZINC 17360 Po wymieszaniu w temperaturze 20 °C, jego żywotność wynosi   2 godz. , MASTYKS HEMPADUR 45880 – ma żywotność po wymieszaniu  1 godzinę. Z pewnością  nie jest wygodne w stosowaniu tego sytemu  na skalę przemysłową . Poza tym środki utwardzające są bardzo wrażliwe na wilgoć, a nawet śladowe ilości wody w mieszaninie   zmniejszają  żywotność tego lakieru i powodują  powstawanie wad na   powłokach .
4 .Charakterystyczny dla  materiałów epoksydowych jest powstający tzw. efekt " oszklenia " pokrycia w czasie, tzn. mają niewielki odstęp czasu między jedną warstwą pokrywania się z innymi. Przy przekroczeniu czasu nakładania powierzchni jednej na drugą  (chociażby ze względu na złe warunki atmosferyczne) powstaje  oszklenie,  może być nawet nie widoczne gołym okiem ale z pewnością powłoki tracą na adhezji . Żeby przywrócić przyczepność i porowatość  zazwyczaj  stosuje się  tzw. swiping lub inne  alkaiczne środki  co powoduje  znaczące osłabienie międzywarstw i  spadek  wartości powłok .
5. Choć uda się nałożyć epoksydy zgodnie z  reżimem technologicznym, powłoki epoksydowe w wyższych temperaturach są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia chemiczne. Są  trudno  odnawialne, co jest  ich  wadą.

Opis i właściwości proponowanego sytemu na części  metalowe:

I powłoka - gruntująca:

Zabezpieczenie cynkowe proponowane jako grunt i pierwsza warstwa na metal o nazwie ZINOTAN to jedno składnikowy zmieszany pył cynkowy z poliuretanem w systemie  zabezpieczeń antykorozyjnych o grubości 100-120µm   nakłada się  pędzlem, wałkiem bądź natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym i nazywa  „zimnym cynkowaniem”. Posiada  analogicznie te same  cechy co  cynk   ogniowy jednak   szersze spektrum odpornościowe czyni  go  skuteczniejszym  od innych cynków. Jest odporny na wodę słodką, wodę słoną , wodne rozwory soli, kwasy i zasady pH 4,0—11,0 ,ropę naftową i produkty naftowe. Nie wymaga dodatkowych powłok uszczelniających,  ani żadnych innych zabiegów Można stosować go jako podkład  gruntowy  lub  samodzielną  powłokę. Wysoka   czystości cynku  ZINOTANU     99,99  %  wynosząca  w suchym pokryciu nie mniej jak 88%  czyni go  bardzo dobrze redukującym w środowisku kwaśnym i alkaicznym  czynniki korozyjne. Ponadto  frakcje   cząstek  cynku są  o nano-metrycznym rozdrobnieniu  które zwiększa   aktywną  powierzchnię  ponieważ  na  jednakowej  powierzchni  zmieści  się  znacznie  więcej  nano-cząstek  (o  znacznie  większej  łącznej powierzchni)  w porównaniu do mikrocząstek tego samego metalu. Zinotan  po wyschnięciu zapewnia  efektywną protektorową (katodową) ochronę stali analogicznie do  powłok  metalicznych (cynkowania ogniowego , galwanicznego  ,lub  metalizowanego) zachowuje po wyschnięciu protektorowy  mechanizm. Znaczenie  tego mechanizmu  wzrasta  w  procesie  eksploatacji , podczas utleniania proszku metalicznego,  specyficzna energia powstała  z aktywności przeciwieństw wymusza  stałe przenikanie cząsteczek  cynkowych  o rozmiarach Nano i powoduje przenikanie do   mikro-por  nie rozpuszczalnych  nano cząstek  cynku. Przeciwdziałają one dostępowi  aktywnych  korozyjnie  czynników  do  stali. Po przeniknięciu w głąb  do każdej  mikropory  mechanizm zmienia  się z  protektorowego  (katodowego)  na  barierowy.  Jeśli  bariera  zostanie    w  jakikolwiek  sposób  uszkodzona, wówczas   ponownie   mechanizm  ochronny  zmienia  się  na  katodowy,   który uruchamia specyficzną energię powodującą   przenikanie nanocząstek  w głąb mikropor i  zamyka   dostęp   czynnikom   korozyjnym . Po zakończonym przenikaniu   ochrona barierowa zostaje  przywrócona. ZINOTAN  ma  właściwości: antystatyczne, cierne, niski opór elektryczny. Opisane działania  ruchów   nanocząstek oraz ich  przenikanie  w mikro-pory jest wyraźnie  widoczne  przez mikroskop tunelowy.

ZINOTAN   został poddany badaniom porównawczym z systemem Steelpaint  Niemcy. Ochronne właściwości są analogiczne: korozja stali pod ZINOTANEM  rozpoczyna się po 436 h, pod Steellpaint po 351 h, przy jednakowej grubości. Również korozja cynku pokrycia ZINOTAN  rozpoczyna się po 94 godz. a Niemiecki   po 61 godz. Spowolnienie  rdzewienia i korozji  pozwala prognozować  faktycznie dłuższą trwałość .W mieście Ulianowsk pomalowano jednakową grubością konstrukcje metalowe mostu. ZINOTAN nakładano  w warunkach otwartej przestrzeni, a Steelpaint nakładano  w pomieszczeniach  fabrycznych. Po upływie 9 miesięcy na otwartej przestrzeni ustalono że pokrycie ZINOTAN  jest bez zmian natomiast pokrycie Steelpaint   miało punktowe oznaki korozji i zmianę koloru pokrycia z badań.

Należy  podkreślić że opisane cechy (jest to opinia kilkunastu firm) powodują że materiały   WMP   generują swoimi dodatkowymi właściwościami  zyski powodując że   stosunek ceny do jakości z pośród wszystkich wytwórców zabezpieczeń jest najkorzystniejszy wśród wytwórców antykorozyjnych (referencje) .W związku z tym   zostały włączone  do Rejestru  takich gigantów jak Gazprom ,Rosnieft ,Lukoil,  i wszystkich innych w obrębie WMP.


II powłoka – międzywarstwowa:

Jako międzywarstwę proponujemy nałożyć 100-120µm POLYTON-UR   jednoskładnikową  poliuretanową emalię, utwardzaną  i schnącą  pod   wpływem wilgoci z powietrza. Cechy i wartości schnięcia pod wpływem powietrza są przedstawione  w FEROTANIE PRO zaproponowanym poniżej na część styku betonu z metalem .

Emalia POLYTON-UR  jest stosowana do  pokryć  ochronnych  i dekoracyjnych. Może stanowić warstwę nawierzchniową w kompleksowych systemach pokryć lub międzywarstwę  pod warunkiem że nie występuje  intensywne promieniowanie słoneczne . Służy do ochrony przed korozją metali ,betonu ,żelbetonu. Doskonale chroni powierzchnie  cynkowe . Jest odporna na wodę ,oleje i produkty ropopochodne. Cechuje ją wysoka  odporność chemiczna wytrzymałość na warstwy pośrednie i nawierzchniowe, łatwość naprawy .W przeciwieństwie do innych powłok Polyton UR projektuje się  i stosuje   głównie do trudnych  aplikacji gdzie wymagane  jest szybkie  wykonanie i występują   trudne  warunki  eksploatacji , wiadukty i mosty  drogowe  o dużym natężeniu ruchu  gdzie  występują częste zmiany obciążeń dynamicznych      


III powłoka  - nawierzchniowa:
Na III powłokę  która ma zabezpieczyć poprzednie warstwy i zapewnić na wiele lat estetyczny wygląd proponujemy dwuskładnikową  emalię  akrylowo uretanowa  składająca się z bazy i utwardzacza o nazwie
POLYTON –UR(UV), o grubości 80 µm    w dwóch odmianach:

Klasa A która służy do ogólnego stosowania
Klasa B z biocydami  , pleśnio -i grzybobójczymi składnikami

Emalia  Polyton UR (UV) służy do ochrony konstrukcji metalowych i betonowych we wszystkich makroregionach, rodzajach i kategoriach umiejscowienia ,w szczególności w miejscach narażonych na promieniowanie UV. Tworzy  dodatkową ochronę  dla  międzywarstwy  Politon UR która chroni nawierzchnię cynkową . Zapewnia  także  dodatkową  odporność  chemiczną na wszelkie  warunki atmosferyczne a jej estetyczny   wygląd dekoracyjny zapewni  na długie lata właściwy kolor.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Design by: www.diablodesign.eu